Over Amicitia Eindhoven

De sociëteit Amicitia in Eindhoven is opgericht in 1864 en heeft door de jaren heen een markante positie ingenomen in de regio Eindhoven. De statutaire doelstelling van het sociëteitsleven is:

“het bevorderen van het gezellig onderling verkeer”.

Door de jaren heen heeft de sociëteit zich ontwikkeld met een duidelijke binding met het zakelijke, culturele en politieke leven in de regio. De eerste sociëteit bevond zich aan het stationsplein van Eindhoven. Thans is hij reeds vele jaren gevestigd op het adres Stratumsedijk 25.

De sociëteit kent heren- en damesleden en is besloten. Dit geldt ook voor het grootste deel van de website. Toegang is gereserveerd voor leden.

De sociëteit wil bevorderen om met behoud van het zinvolle en goede uit zijn traditierijk verleden een goede ontmoetingsplaats te zijn waar ook nieuwe en jongere leden zich thuis voelen.