Over Amicitia Eindhoven

Activiteiten

Leden organiseren een scala aan activiteiten voor en met elkaar. Deze activiteiten zijn belangrijke en interessante ontmoetingsmomenten. Zo zijn er de borrels op maandagen, het maandelijkse Heerenmaal, de bridgemiddag op de derde woensdag en de FRIendsDAY’s op de eerste vrijdag van de maand, en de debatclubs. In het oog springende evenementen zijn de dagtrips zoals bijvoorbeeld naar “De Ruien” in Antwerpen, en georganiseerde lezingen, proeverijen en muziekavonden. Jaarlijks vieren we koningsdag, de dies in augustus en nieuwjaar, doorgaans op ons (in de toekomst verwarmd) terras.

Lidmaatschap

Geïntroduceerd door een lid kan op uitnodiging van het bestuur iemand lid worden van de sociëteit. De bijzondere aard en het besloten karakter van de vereniging vereisen een eigen procedure voor het aangaan van een lidmaatschap. Om een goede integratie van nieuwe leden te waarborgen laten we de groei van het aantal leden geleidelijk verlopen waarbij wij streven naar een gelijkmatige leeftijdsopbouw van het ledenbestand.

Bestuur en organisatie

De vereniging kent een bestuur van vijf leden. Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester en twee leden, te weten een commissaris consumabel en een lid verantwoordelijk voor het gebouw. Elk uitvoerend bestuurslid legt intern verantwoording af aan alle overige bestuursleden. Het bestuur wordt bijgestaan door commissies bestaande uit leden, zoals de ballotagecommissie, de evenementencommissie, de commissie inrichting sociëteit en de kascommissie. Alle commissies hebben een aanspreekpunt in het bestuur.

Stratumsedijk 25 in Eindhoven

Amicitia is gehuisvest op de begane grond van een eigen gebouw aan de Stratumsedijk 25 in Eindhoven. De eerste en tweede etage zijn verhuurd. Het gebouw en het bijbehorende buitenterrein ondersteunen het voortbestaan van de vereniging. Het gebouw is in goede staat, maar vraagt van tijd tot tijd aandacht voor onderhoud. Daarvoor bestaat een actueel onderhoudsplan.

Financiën

Het financieel beleid is dienend aan de doelstelling van de vereniging, de activiteiten van de vereniging, en het beheer van het gebouw. Het bestuur zorgt daarom voor voldoende liquiditeit en een passende reserve om risico’s af te dekken. De inkomsten komen voor het merendeel uit de contributie van de leden en de huur van de eerste en tweede etage van het gebouw. De algemene vergadering van leden vindt jaarlijks uiterlijk eind maart plaats.

Sociëteit Amicitia

Rob de Ridder, Voorzitter

Floor Wijnands, Secretaris

Eindhoven

Stratumsedijk 25,

deridder.rj@gmail.com

fl.wijnands@gmail.com

maart 2023

5611 NA Eindhoven