Over Amicitia Eindhoven

De sociëteit Amicitia in Eindhoven is opgericht in 1864 en heeft door de jaren heen een markante positie ingenomen in de regio Eindhoven. De statutaire doelstelling van het sociëteitsleven is:

“het bevorderen van het gezellig onderling verkeer”.

Door de jaren heen heeft de sociëteit zich ontwikkeld met een duidelijke binding met het zakelijke, culturele en politieke leven in de regio. De eerste sociëteit bevond zich aan het stationsplein van Eindhoven. Thans is hij reeds vele jaren gevestigd op het adres Stratumsedijk 25.

De sociëteit kent heren- en damesleden en is besloten. Dit geldt ook voor het grootste deel van de website. Toegang is gereserveerd voor leden.

Meer informatie…

Onze geschiedenis

Door Pieter de Haes, oktober 2010

Eindhoven in 1864 is een marktstadje met ruim 3000 inwoners (St. Oedenrode telt er dan al bijna 4000), waaronder 11 marechaussees in hun kazerne op de hoek van de Grote Berg en de Paradijslaan en één gevangene in het huis van arrest. De linnenindustrie is kwijnende terwijl de wollenstoffenindustrie tot bloei komt. Het jaar daarvoor kon de Bank van Lening worden opgeheven en op de plaats van de Lommerd werd gebouwd aan het nieuwe huis van hoofdonderwijzer J.J. de Vlam aan de Keizersgracht. Minstens zo belangrijk is de bouw van de machtige Catharinakerk van Cuypers aan het Stratumseind en de plannen voor een nieuw spoorwegstation langs de Kasteelsche Vest op Woensels gebied.

Meer informatie…

Een diner voor louter Heeren.