Het komende lustrumfeest op 31 augustus a.s. vanaf 15:00 uur mag rekenen op een grote belangstelling.
Zo groot zelfs dat de lustrumcommissie maatregelen neemt zodat alle belangstellende leden kunnen deelnemen.
En dat zonder dat het inmiddels bekende programma moet worden aangepast.

Daarom het dringende verzoek om je vóór 1 augustus 2019 aan te melden.
En om per omgaande € 27,50 over te maken aan de penningmeester (NL24 INGB 0668 6772 36) als je dat nog niet hebt gedaan.    

Een groet namens de lustrumcommissie

Ellen van der Linden