Beste Amicitiaan

In de onlangs gehouden Algemene Leden Vergadering is gesproken over de contacten met de eigenaar van het pand dat grenst aan onze binnenplaats, de heer N. Baars. Zijn huurders stallen fietsen onder het afdak van onze schuur of op door ons verhuurde parkeerplaatsen. Daarmee belemmeren ze de afspraken met onze huurders die daar hun (elektrische) fietsen en hun auto’s willen parkeren. In de vergadering vertelde ik dat hierover contacten zijn geweest met de heer Baars en zijn advocaat. In die gesprekken is gebleken dat onze buurman wel wil meewerken aan een oplossing mits hij gebruik kan maken van een deel van onze binnenplaats. We zouden die ruimte dan om niet aan hem beschikbaar moeten stellen. De in de vergadering aanwezige leden stemden toen in met de mening van het bestuur dat het toch van de gekke is als Baars -zonder vergoeding- een deel van onze binnenplaats zou gaan gebruiken. Daarbij werd besloten om op de erfgrens en haaks op de achtermuur een hek/haag te plaatsen, waardoor het aan de buren duidelijk zou zijn wat ons terrein is, in de veronderstelling dat zij dat zullen respecteren.  

Dit standpunt is medegedeeld aan de advocaat van de heer Baars. In een reactie stelt Baars dat hij dit standpunt onacceptabel vindt. Hij zal daarom op zijn eigen terrein een hek plaatsen waarin hij enige ruimte (circa 4 meter) zal laten om onze binnenplaats te bereiken. Dat zou betekenen dat onze binnenplaats niet meer per auto kan worden bereikt. Enerzijds omdat er dan onvoldoende manoeuvreerruimte overblijft, anderzijds omdat door de plaatsing van een hek op de grond van Baars de toegangsweg (nog) smaller wordt.

Naar aanleiding van deze reactie hebben we ons juridisch laten adviseren. Daarbij is ons gebleken dat we uiteraard ‘recht van weg’ hebben en dat we dat recht eventueel in rechte kunnen afdwingen. Met andere woorden zodra Baars een hek wil gaan plaatsen kunnen we naar de rechtbank stappen en aan de rechter vragen om uit te spreken dat Baars ons recht van weg moet respecteren zodat we onze binnenplaats ook met auto’s kunnen bereiken. Het is op voorhand niet zeker dat we zo’n zaak volledig winnen en we moeten ervan uitgaan dat het nogal wat duizenden euro’s zal kosten.

Dat overwegende wil het bestuur aan Baars toestaan om een stukje (circa 8 m2) van onze binnenplaats te gebruiken voor het plaatsen van de fietsen van zijn huurders. Daartoe zal Amicitia op haar grond, haaks op de achtermuur een hek/haag van circa 4 meter plaatsen op een afstand van circa 2 meter van de perceelsgrens. Tussen de te plaatsen heg en onze schuur blijft ruim voldoende ruimte voor het parkeren van één auto. De huurders van Baars kunnen dan aan het einde van de ‘oprijlaan’ hun fietsen kwijt. Op juridisch correcte wijze zal expliciet worden vastgelegd dat het gebruik tijdelijk wordt toegestaan en dat op die grond geen andere voorzieningen (bijvoorbeeld een afdakje) mogen worden getroffen. Dat houdt onder meer ook in dat dat stukje nimmer eigendom van Baars kan worden (bijvoorbeeld door verjaring) en dat bij verkoop van ons eigendom de oorspronkelijke situatie kan worden hersteld.

Een brief met deze strekking zullen we aan het begin van de komende week aan de advocaat van Baars sturen. Mocht je suggesties of aanvullingen hebben, laat dan voor aanstaande zondag iets horen door middel van een mail aan voorzitter@amicitia-eindhoven.nl.

Met groet

Cees van der Velden
voorzitter